Det är konstigt. Det går bra för sossar att samarbeta med vänsterpartiet i riksdagen, runt om i landstingen och kommunerna och i varenda liten nämnd. Men i facket är det fortfarande som under kalla krigets år! Åtminstone för de tongivande på avdelnings- och förbundsnivå.

Det är tråkigt med denna trångsynthet. Vi är många förtroendevalda och medlemmar ute på gräsrotsnivå i sektioner runt om i landet som är vänsterpartister eller partilösa socialister och som idag utesluts från arbeta fackligt – politiskt med detta enpartisystem. Den fackliga rörelsen behöver allt stöd den kan få. Det finns en borgerlighet som alla fackligt aktiva borde enas mot istället.

Patrik Strand
Fackligt aktiv i Kommunal och vänsterpartist