– Det gör detsamma vem som producerar vården. Det tror jag medborgarna känner också, säger Magnus Edlund, moderat styrelseordförande i landstinget Västmanland.
Snart tio månader efter valet låter det annorlunda än i valrörelsen. Ett av den borgerliga regeringens första initiativ när den kom till makten var att riva upp stopplagen, som innebar att akutsjukhus inte fick drivas i vinstsyfte. Den upphörde att gälla den 1 juli.

Alla de sju landsting som nu öppnar för privatisering (Got­­­­lands kommun med Visby Lasarett räknas också dit) är borgerligt styrda, sex av dem har en moderat styrelseordförande. De moderata landstingspolitikerna går alltså helt på tvärs emot partiledaren Fredrik Reinfeldts löften i valrörelsen, att det inte var aktuellt med någon utförsäljning av akutsjukhusen.
Vi har förgäves sökt Fredrik Reinfeldt för en kommentar.
Moderaternas sjukvårdspolitiske talesman i riksdagen Cecilia Widegren säger att debatten före valet handlade om de stora universitetssjukhusen och inte akutsjukhusen generellt.
– Han har sagt att det inte kommer att ske någon utförsäljning av universitetssjukhusen.
Så du menar att Reinfeldt talade om universitetssjukhusen?
– Ja, i debatten pratade han om universitetssjukhusen.
Så det är ett missförstånd?
– Nej, det är inget missförstånd, utan det är det han har pratat om. Det är inte aktuellt att sälja ut ett helt akutsjukhus heller. Men att lägga ut delar som dialysverksamhet till exempel är det nog ingen socialdemokrat som ifrågasätter heller.

I Östergötland, Skåne och på Gotland är beslut fattade om att lägga ut delar av verksamheten på anbud.
Det gäller bland annat ortopedi och kirurgi vid lasarettet i Motala, dialysavdelningen i Visby och diverse operations­verksamhet, mammografiundersökningar och dialysverksamhet vid sjukhusen i Skåne.
– Därmed kan vi få en bättre verksamhet för mindre pengar, säger Jerker Swanstein (m), styrelsens ordförande i region Skåne där också själva driften av sjukhusbyggnaderna ska läggas ut på entreprenad.
Stockholms läns landsting, landstinget i Uppsala län, landstinget Kronoberg och landstinget Västmanland säger att det är tänkbart att låta någon annan ta över hela eller delar av akutsjukhusens verksamhet under den här mandatperioden, men några definitiva beslut är inte fattade. Skälen som anges handlar ofta om kvalitet och ekonomi.
– Om det är till gagn för vårdens kvalitet, landstingets ekonomi och inte minst medarbetarnas arbetsförhållanden så blir det aktuellt, säger Erik Weiman (m), styrelseordförande i landstinget i Uppsala län.

I övriga 14 landsting/regioner är frågan inte aktuell i dag. Vissa ”nej” är svagare än andra. I Sörmland och Jönköping, även dessa med moderat styrelseordförande, kan det bli aktuellt om det kommer från personalen själva, säger de. Det enda s-styrda landsting som i vår enkät inte är helt främmande för tanken är landstinget Gävleborg.
– När vi inte klarar att driva verksamheten själva, till exempel för att vi inte klarar rekryteringssituationen, så är vi beredda att upphandla, säger Ann Margret Knapp (s), ordförande för landstingsstyrelsen.

Politisk majoritet / Inställning till privatisering

Stockholms läns landsting - (m) / JA

Danderyds sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Norrtälje sjukhus

Södersjukhuset

Södertälje sjukhus

Landstinget i Uppsala län - (m) / JA

Akademiska sjukhuset

Lasarettet i Enköping

Landstinget Sörmland - (m) / NEJ

Nyköpings lasarett

Mälarsjukhuset

Kullbergska sjukhuset

Landstinget i Östergötland - (m) / JA

Lasarettet i Motala

Universitetssjukhuset i Linköping

Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Landstinget i Jönköpings län - (m) / NEJ

Länssjukhuset Ryhov

Höglandssjukhuset

Värnamo sjukhus

Landstinget Kronoberg - (m) / JA                

Centrallasarettet Växjö

Lasarettet Ljungby

Landstinget i Kalmar län - (s) / NEJ

Västerviks sjukhus

Oskarshamns sjukhus

Länssjukhuset i Kalmar

Landstinget Blekinge - (s) / EJ SVAR

Blekingesjukhuset

Region Skåne - (m) / JA

Centralsjukhuset Kristianstad

Helsingborgs lasarett

Lund, Universitetssjukhuset

Malmö, Universitetssjukhuset

Landstinget Halland - (m) / NEJ

Länssjukhuset i Halmstad

Sjukhuset i Varberg

Västra Götalandsregionen - (s) / NEJ

Borås Lasarett

Uddevalla sjukhus

NÄL-sjukhuset

Kärnsjukhuset i Skövde

Kungälvs sjukhus

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Östra Sjukhuset

Lidköpings sjukhus

Mölndals sjukhus

Landstinget i Värmland - (s) / NEJ

Centralsjukhuset i Karlstad

Sjukhuset i Torsby

Sjukhuset i Arvika

Örebro läns landsting - (s) / NEJ

Universitetssjukhuset Örebro 

Lindesbergs lasarett

Karlskoga lasarett              

Landstinget Västmanland - (m) / JA

Centrallasarettet i Västerås

Köpings lasarett

Landstinget Dalarna - (s) / NEJ

Falu lasarett

Mora lasarett

Landstinget Gävleborg - (s) / NEJ

Gävle sjukhus

Hudiksvalls sjukhus

Landstinget Västernorrland - (s) / NEJ

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Sollefteå sjukhus

Örnsköldsviks sjukhus

Västerbottens läns landsting - (s) / NEJ

Norrlands universitetssjukhus

Lycksele lasarett

Skellefteå lasarett

Jämtlands läns landsting - (s) / NEJ

Östersunds sjukhus

Norrbottens läns landsting - (s) / NEJ

Sunderby sjukhus

Gällivare sjukhus

Kalix sjukhus

Kiruna sjukhus

Piteå sjukhus

Gotlands kommun - (c) / JA

Visby lasarett

 

Så här svarar landstingens styrelseordförande

 

* = om någon annan än styrelseordföranden har svarat.

1. Kan det under mandatperioden bli aktuellt att låta någon annan än landstinget driva hela eller delar av akutsjukhusens verksamhet?

2. Varför är det aktuellt/inte aktuellt? (svar i kraftigt förkortad version)

Stockholms läns landsting (m) *= svar från Johan Olsson presschef för moderaterna i landstinget.

1. Ja

2. Tillgänglig vård för alla

Landstinget i Uppsala län (m)

1. Ja

2. Kvalitet, ekonomi, valfrihet. mångfald

Landstinget Sörmland (m)

1. Nej, om inte personalen själv tar initiativ.

2. Uppgörelse med andra partier i styret sätter hinder för detta.

Landstinget i Östergötland (m)

1. Ja

2. Tidigare trassel med ortopedin

Landstinget i Jönköpings län (m)

1. Nej, om inte personalen själv tar initiativ.

2. Akutsjukhusen fungerar bra.

Landstinget Kronoberg (m)                   

1. Ja

2. Inget svar

Landstinget i Kalmar län (s)

1. Nej

2. Kan leda till försäkringslösningar och gräddfiler

Landstinget Blekinge (s)

Inget svar

Region Skåne (m)

1. Ja

2. Billigare men bättre kvalitet.

Landstinget Halland (m)

1. Nej

2. Fanns inte på något partis agenda före valet.

Västra Götalandsregionen (s) *= svar från Jonas Andersson (fp), ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet.

1. Nej

2. Inget mervärde, sjukhusen fungerar bra

Landstinget i Värmland (s)

1. Nej

2. Ska vara offentlig regi

Örebro läns landsting (s)

1. Nej

2. Fel med vinstintresse i vården                

Landstinget Västmanland (m)

1. Ja

2. Spelar ingen roll för medborgarna

Landstinget Dalarna (s)

1. Nej

2. Inga intressenter finns.

Landstinget Gävleborg (s)

1. Nej, om inte landstinget skulle få svårt att själva driva verksamhet

2. Inte privatisera för privatiserandets skull

Landstinget Västernorrland (s)

1. Nej

2. Handlar om för mycket pengar

Västerbottens läns landsting (s)

1. Nej

2. Inget mervärde

Jämtlands läns landsting (s)

1. Nej

2. Sjukhus ska drivas skattefinansierat och solidariskt.

Norrbottens läns landsting (s)

1. Nej

2. Skapar ojämlikhet i vården

Gotlands kommun (c)

1. Ja

2. Det finns intresse.