Lise Bergh– Jag kommer att försöka se till att Amnesty fortsätter växa. Det är viktigt. Ju fler som jobbar och stödjer Amnesty desto bättre är det för situationen i världen. Jag kommer också att försöka ha ett jämställdhetsperspektiv i allt vi gör. Och också titta mer på hur man jobbar mot kränkningar mot fackliga representanter.

Hur ska ni göra det?
– Det oerhört viktigt att vi jobbar mot kränkningar av fackliga representanter och fackliga rättigheter. Vi tycker att man måste ta upp och försöka få ett förnyat och förbättrat engagemang i de frågorna. Jag kommer att lägga krut på det.

Ni ska vidga era åtaganden att omfatta fler mänskliga rättigheter – vad betyder det?
– Vi har börjat lansera en global kampanj för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det innehåller bland annat frågor som rör hälsa, bostad, arbete och utbildning – det är alla mänskliga rättigheter enligt en FN-konvention. Det är viktigt att komma ihåg att de mänskliga rättigheterna är odelbara – de hänger ihop hela tiden – och det är verkligen en realitet att de är odelbara. Kampanjen ska lanseras i slutet av 2008.

Vilka är de viktigaste frågorna för Amnesty att fokusera på just nu?
– ”Kriget mot terrorismen” och vad det leder till. Det är viktigt att hålla fast i den frågan. Det pågår försök att urholka förbudet mot tortyr på olika sätt. Rättsstaten urholkas i det här ”kriget mot terrorismen”, kampen mot dödsstraffet kommer alltid att vara aktuell, tills det upphör att finnas. Och kampanjen ”våldet mot kvinnorna” som pågått sedan 2004 är det viktigt att vi håller fast i.

Vad blir mest stimulerande på nya jobbet?
– Det känns otroligt inspirerande att jag själv får lära mig oerhört mycket om tillståndet i världen och att arbeta mot kränkningar på ett konkret sätt, även om jag gjort det i tidigare arbeten också. Vi ser ju också resultat även om det är långt kvar, det finns länder som avskaffar dödsstraffet och fångar som friges.

Lise Bergh är jurist och har tidigare arbetat med arbetsrättsliga frågor inom LO. Mellan 1994-1999 var hon ställföreträdande JämO. De senaste sju åren har Lise Bergh varit anställd som statssekreterare med ansvarsområden som; mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, demokrati, nationella minoriteter och folkrörelser.