Ilja Batjlan1. Hur ska du uppnå målet med mönsterarbetsplatser?
– Det finns tre nyckelfrågor: 1. Bra Kompetensutveckling – vi utbildar all äldrevårdspersonal, trots att staten har dragit in stöd, såsom utbildningsvikariat. 2. Rätten till heltid. 3. Avtals­rörelsen är ett steg framåt för att uppvärdera de insatser som Kommunals medlemmar gör.

2. Varför är heltid så viktigt?
– Vi bedriver inte välgörenhet utan måste vara konkurrens­kraftiga. Heltid ger personalen bättre hälsa, ekonomi och kontroll över sitt arbete och liv. I slutet av juni nästa år ska minst 90 procent kunna gå upp till heltid, om de vill. Och i slutet av juni 2010 ska alla kunna jobba heltid.

3. Vad är en bra arbetsplats för dig?
– Personalen är stolt över att vara där och har kontroll över arbetet och kan utveckla sig. Vi satsar på stärkt ledarskap. Vi
sam­­arbetar även med Kommunal.

4. Du har ett annat projekt, att göra Nynäshamn till Sveriges Florida, ett paradis för äldre, varför?
– Äldre måste respekteras. Genom att göra samhället tillgängligt för äldre skapar vi ett samhälle för alla åldrar. Nu satsar vi på kvalitetsval, ”Människan före systemet”, där egenmakt betonas. Så kommer till exempel äldre att kunna välja den hemtjänstgrupp inom kommunen som de vill ha stöd av.

5. Du har doktorerat på de äldres behov av vård och omsorg, vad har du lärt dig?
– Att planera för framtiden. Svensk äldrevård har varit ryckig och haltat i planering. De framtida behoven kommer inte att bero på antalet äldre utan vilken hälsa och funktionsförmåga de har. Genom att investera i
folk­­hälsa minskar vi framtida kostnader.

6. Hälsosamtal och att förebygga ohälsa står högt på din dagordning, vad säger du om jag på äldre dar vill ha en nubbe till sillen?
 – Det ska du självklart ha. I Nynäshamn ska alla ha goda förutsättningar att göra hälsosamma val och jag vill påstå att en nubbe till sillen är ett sådant val.

7. Din egen ålderdom, hur ser den ut?
– Jag är 90+ och springer runt med rollator. Samhället är anpassat så jag kan utöva mina aktiviteter. Jag har jobbat mycket i mitt liv och inte dansat så mycket. Som 90-åring hoppas jag att ha en rollator, anpassad till att understödja mina danssteg. Då ska jag lära mig dansa vals.

ID: Ilija Batljan 

Ålder: 39 år. Bor: Nynäs­hamn. Familj: Gift och en dotter. Bakgrund: Född och uppvuxen i Montenegro, har även bott i Bosnien. Aktuell: Vill skapa mönsterarbetsplatser.

Tre måsten 

Min familj  – det viktigaste sociala nätverket.
Att veta mer – om allt, jag är otroligt nyfiken.
Min egen hälsa – har försökt med fasta promenadtider.