Kraven på arbetslösa skärps från och med idag måndag 2 juli. Från den första arbetslösa dagen ska arbetslösa nu söka jobb utanför hemorten och inom olika yrkesområden (tidigare gällde det efter 100 dagar).

LO:s ekonom Anna-Kirsti Löfgren tycker egentligen inte att det är konstigt att man som arbetslös kan behöva flytta om man inte får ett jobb på den ort där man bor. Men hon är förvånad över hur lite hänsyn reglerna tar till familjen:
– Reglerna är inte skrivna för att man ska kunna bygga upp ett jämställt familjeliv där båda föräldrarna delar på ansvaret. De är skrivna med en familjebild för ögonen där kvinnan ska finnas till hands för barnen och mannen är väldigt fri och väldigt skyldig att anpassa sitt liv efter jobbet i första hand.

För ensamstående föräldrar kan de nya kraven slå hårt om de tillämpas strikt. Många separerade föräldrar har barnen boende hos sig växelvis och om arbetsförmedlingen då ställer krav på att en av föräldrarna måste flytta kan det bli svårt, säger Anna-Kirsti Löfgren.
Hennes förslag är att reglerna för a-kassan borde ta större hänsyn till att båda föräldrarna dagligen ska kunna ta hand om sina barn.

En undersökning av bemanningsföretaget Manpower (bland 6000 arbetslösa) visar också att de arbetslösa inte är särskilt intresserade av att flytta för att hitta ett arbete. Drygt hälften, 51 procent, uppger att de inte kan tänka sig att flytta inom landet för att få ett jobb.
Men kraven på att aktivt söka jobb blir skarpare med start idag. Anses man som arbetslös inte vara tillräckligt aktiv riskerar man att få ersättningen indragen under en eller flera dagar.

Från första dagen kan man som arbetslös alltså förmås flytta och ta ett arbete som ger en lön på minst 90 procent av den a-kasseersättning man har. En heltidsanställd kommunalare som blir arbetslös får omkring 14 400 kronor i a-kasseersättning om den har haft en genomsnittlig lön. Det betyder att den personen kan tvingas ta ett jobb, oavsett var i landet, med en månadslön på 13 000 kronor.
Den genomsnittliga tiden innan en arbetslös hittar ett nytt jobb är 118 dagar (maj 2007).

Jobb- och utvecklingsgarantin

• Jobb- och utvecklingsgarantin startar idag 2 juli. Den träder in efter 300 dagars arbetslöshet (450 dagar för föräldrar med barn under 18 år).
• Den ska innehålla aktiv coachning, arbetspraktik, subventionerade anställningar och kompetenshöjning. Personer som inte fått någon anställning efter 450 dagar kommer enligt regeringen ”att anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning”. Vad det egentligen är för sorts jobb är fortfarande oklart, men regeringen har talat om arbete inom ideella organisationer eller sociala företag.
• Arbetslösa som inte har haft rätt till a-kassa kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin efter att de varit inskrivna på arbetsförmedlingen eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program i 18 månader.
• Ersättningen i jobb- och utvecklingsgarantin grundar sig på ersättningen från a-kassan, men uppgår endast till 65 procent. Deltagare som inte haft rätt till a-kassa får ersättning motsvarande det lägsta aktivitetsstödet, 223 kronor per dag.