I debatten om invandrares rättigheter och möjligheter i facket efterlyste några talare konkreta exempel på vad som görs i förbundet för att ge invandrare bättre representation i Kommunal.
Kongressen godkände ett förslag om redovisning av det som görs utifrån handlingsplanen ”Vi kallar det rättvisa” som antogs vid förbundsmötet 2002.