Kommunal Stockholms representantskap hade motionerat om ett bredare samarbete kring konkreta fackliga frågor. Syftet skulle vara att motverka den borgerliga Alliansen och få ett byte av regering i nästa val.
Kongressen höll med förbundsstyrelsen om att samarbete med socialdemokraterna bäst gagnar medlemmarnas intressen.