Kommunal har slutit ett nytt avtal med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA. Avtalet är treårigt och berör cirka 1500 djursjukvårdare.
 – Det nya avtalet ger en bra löneutveckling. Avtalet ger även Kommunals medlemmar mer trygghet bland annat genom att frågan om jour och beredskap nu regleras, säger Kommunals andre vice ordförande Håkan Pettersson.

Det här är nyheterna i avtalet:
– Avtalslönerna höjs med 12,97 procent under avtalsperioden.
– Storhelgstillägg på 72 kronor per timme införs.
– Frågan om jour och beredskap ska i fortsättningen regleras genom lokala kollektivavtal.
– Anställda som har ständig nattjänstgöring får en arbetstidsförkortning på totalt sex timmar under avtalsperioden.
– De år då nationaldagen infaller en lördag eller söndag kompenseras medlemmarna med en ledig dag.
– Avtalspensionen höjs, i enlighet med det nya avtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv, motsvarande det som tjänstemännen har.