Magnus Jonsson från Gotland var ett av ombuden som sade att det är lika viktigt att genomföra så kallat PSA-prov som det är att kvinnorna får mammografiundersökning. Han fick medhåll av andra ombud, som kunde berätta om hur en många gånger dödlig cancersjukdom hade kunnat undvikas genom testet. En rättighet för män som Kommunal borde gå i bräschen för.

PSA-prov (prostataspecifikt antigen prov) tas för att undersöka tumörer i ett tidigt skede. Ett enkelt blodprov som kan tas på vårdcentral. Enligt socialstyrelsen finns det i dagsläget inte tillräckliga vetenskapliga grunder för att genomföra obligatoriskt PSA-prov. En åsikt som förbundsstyrelsen delar ˆ men inte kongressen.