Två motioner krävde att organisationer som inte delar Kommunals värdegrund ska förbjudas annonsera i tidningen. Att moderaterna får göra det ansåg de ofattbart.

Ett ombud, Björn Ahlström från Stockholm, hävdade till och med att tryckfrihetsförordningen inte skulle gälla Kommunalarbetaren.
– Kommunalarbetaren ska vara en plattform för våra medlemmar och dela vår ideologi, ansåg han.
Ronny Strömberg, ombud från Älvsborg påpekade att det hade fattats många kloka beslut på kongressen.
– Vi är ute på hal is om vi inte vågar ha en öppen tidning. Om en annons från moderaterna har varit avgörande för valet har vi jobbat på fel sätt. Jag är rädd om vi ska låsa in oss och sluta oss.

Chefredaktör Liv Beckström sade att hon uppskattade den levande debatten under kongressen, att man värnar om det fria åsiktsutbytet. Hon yrkade avslag till motionerna. Det handlar om tidningens trovärdighet, att inte uppfattas som husbondens röst.
– Vår ambition är professionell journalistik. Det ger oss trovärdighet även när vi citeras i andra medier. Det gynnar Kommunal bättre än att förbjuda annonser.

Det blev också avslag på att arbeta fram ett alternativ till en ny medlemstidning och att förbundets informationsorgan Kommunal-Nytt skulle bli medlemstidning.