– För att lösa problemen med klimatförändringarna måste de ekonomiska klyftorna minskas. I en ojämlik värld med ökade klyftor kommer vi aldrig att få någon kraft i vår tids ödesfråga, klimatet, sade Ylva Thörn, Kommunals förbundsordförande.
Hon framhöll att det är enklare att prata om löner och arbetsmiljö men klimatfrågan påverkar människor långt borta och helt andra generationer. Därför är det viktigt att hantera frågan nu.
– Det finns ingen som inte pratar klimat i dag, till och med Reinfeldt och Bush, om de ens kan stava till klimat vill jag vara osagt, men insikten finns, även om de är yrvakna.

Den andra utmaningen är vägar till jobb och vägar tillbaka. Hon krävde även ett modernt omställningsavtal med arbetsgivare och landsting.
– Vi vet att det är svårt för den som blir förtidspensionerad att komma tillbaka, därför är det viktigt att agera i tid, sade hon och hänvisade till projektet Långtidsfrisk i Vantör i Stockholm. Det minskade antalet långtidssjuka med 30 årsarbetare på ett år och innebar en besparing för samhället på tio miljoner kronor.
 – Jag säger nej till de röster som tror på att enbart med piskor driva människor tillbaka till jobben, sade hon.

Hon kritiserade också att de yrkesförberedande programmen inte längre ska ge behörighet till högskolan.
– Detta är en gammaldags och omodern klasspolitik.
Det förvånade henne att arbetsgivarna var så tysta.
– Svensk Näringsliv säger ingenting, sade hon och ansåg att organisationen är ett stödparti till den  borgerliga regeringen.
Systemskiftet innebär också ökade privatiseringar, betonade hon och där har Kommunal en genomtänkt politik. Större delen ska drivas offentligt men Kommunal ser alternativa former som ett komplement.

Hon tycker dock att moderaterna låter privatiseringshysterin gå före kvaliteten i verksamheten och att det är allvarligt med företag som vägrar teckna kollektivavtal, som Curanda i Nacka.
– Detta är rena vilda västern och jag frågar mig var finns sherifferna, sade hon och syftade på att politikerna inte tar ansvar.
Den fjärde utmaningen, fackets framtid, handlar bland annat om att behålla medlemmar och värva nya. För facket står under attack. Störst är utmaningen på de små, privata arbetsplatserna.