Kongressens beslut att titeln undersköterska ska återinföras var en oerhörd stor seger. Det tycker både Lotta Bergström, Stockholm och Anders Svärd, Skåne, som försvarade undersköterskorna.
–  Vi är stolta undersköterskor. Att ändra titeln till omvårdnadssköterska är flummigare. Det visar inte mer vad vi gör, det bara rör till det, säger Lotta Bergström.

Anders och Lotta
Segrare, Anders Svärd och Lotta Bergström, är lyckliga för att få behålla titeln undersköterska och slippa bli omvårdnadssköterskor.

I talarstolen talade hon om själ och hjärta, om hur konstig titeln omvårdnadssköterska kändes för henne och arbetskamraterna i akutsjukvården.
Underskötersketiteln kan förtydligas med en undertitel tycker Anders Svärd.
Båda är kritiska till hur Kommunal förankrat titeln omvårdnadssköterska som nu skrotats. I tal, kampanjer och broschyrer talar Kommunal fortfarande om undersköterskor.
– Jag undersökte hur många som samtyckte till omvårdnadssköterska, det var sju procent. En del i min sektion visste inte ens att beslutet var taget, sa Anders Swärd.
Vad har förbundet gjort, varför har vi inte fått höra mer? Undrade Lotta Bergström.

Båda yrkade bifall för två motioner som krävde att beslutet om yrkestiteln omvårdnadssköterska rivs upp. De fick stöd av flera, men inte förbundsstyrelsen.
Kenneth Jönsson föredrog förslaget att avslå motionen.
– Omvårdnadssköterska tar avstånd från ett hierarkiskt system. Det är stor vits att ersätta undersköterska med något som beskriver yrket, hävdade han.
Men förbundsstyrelsen fick inte kongressen med sig. Efter votering återinfördes undersköterska som yrkestitel. Och Lotta Bergström var så lycklig att hon grät.

| Foto: Tobias Holmqvist |