En motion som tog upp vikten av försäkringsskydd för misshandlade kvinnor fick Anders Bergström att lova att satsningen på samtalsterapi för våldsutsatta kvinnor ska fortsätta.

Projektet som startade i februari förra året håller som bäst på att utvärderas, men redan nu står det klart att det lever vidare:
– Vi är helt överens om att det här är något vi måste fortsätta med. Det är en oerhört angelägen fråga och något vi absolut måste – och kommer att arbeta vidare med, sa Anders Bergström.
Monica Calderon från Stockholm ville ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en plan för att förebygga våld mot män och kvinnor. Ett förslag som kongressen samfälligt delade.
– Det är en stor fråga för Kommunal att ta upp i alla sammanhang. Vi som är ett stort förbund borde ta den här frågan på allvar, eftersom vi består av flest kvinnor. Det är en ytterst viktig fråga, sa Monica Calderon från talarstolen.

Mats Nyberg från Västmanland fick dessutom kongressens bifall till att ta ett gemensamt uttalande mot mäns våld mot kvinnor. Och han manade fler förbund att följa efter:
– Jag hoppas att de stora mansdominerade förbunden som Byggnads och Metall kan ansluta sig till det här.
Kommunals projekt ”Mäns våld mot kvinnor” erbjuder kostnadsfri psykologhjälp till alla kvinnor över 18 år som omfattas av Kommunals hemförsäkring.

Bakgrunden är att den ordinarie hemförsäkringen inte täcker skador som uppstår av våld inom hemmet. Den ger inte heller ersättning för samtalsterapi.
Under den tid som hjälpen funnits har över 150 personer fått behandling via Kris- och traumacenter. Centrat ser till att den hjälpsökande får den hjälp som behövs, oavsett var i landet man bor. Ingen hjälpsökande har behövt vänta mer än 48 timmar på den första kontakten.

•    Kostnadsfri psykologhjälp via Kris- och traumacentrum gäller alla kvinnor över 18 år som omfattas av Kommunals hemförsäkring. Det vill säga om kvinnan själv eller hennes man/sambo är medlem i Kommunal.
•    Telefonnumret man ska ringa för att få hjälp är: 020-95  38 27 (öppet alla dagar 07.30-21.00)
•    Kris- och traumacentrum arbetar med krishantering och samarbetar med psykologer över hela landet.