Eldsjälspriset på 25 000 kronor mottogs av Eva-Karin Persson som är Kommunals kulturansvariga i Karlskoga. Ylva Thörn överlämnade en blomsterkvast med orden:
– Eva-Karin förenar ett stort kulturengagemang med vårt viktigaste fackliga uppdrag – att engagera de medlemmar vi har och att värva nya.

Kuturpristagare
Ylva Thörn med stipendiaterna, från vänster:
Eva-Karin Persson, Katarina Henriksson, Virpi Pahkinen, Magnus Wallin, Sanna Carlstedt samt representanter från Folkets Hus och Parker.

Demokrati- och solidaritetsstipendium, också det på 25000 kronor, gick till Katarina Henriksson, elevassistent i Jönköping för hennes engagemang i ”Nattvandring för våra barns skull”.
– Hon står som symbol för alla kommunalare som ser just det som behöver göras, sa Ylva Thörn.

De övriga kulturpriserna på 40000 kronor vardera mottogs av konstnären Magnus Wallin, dansaren och koreografen Virpi Pahkinen, visartisten Sanna Carlstedt och representanter från Folkets Hus och parker som satsat på digital kulturdistribution i demokratins tjänst.