Den borgerliga alliansen begränsar fackets inflytande och skapar en större låglönegrupp på den svenska arbetsmarknaden, det drabbar Kommunals medlemmar. Rädsla för fattigdom och arbetslöshet är medel att begränsa arbetarnas krav. Utifrån detta krävdes i en motion att Kommunal varje år ska satsa på en facklig-politisk värdegrundsutbildning i flera steg. Och en strategi för hur Kommunal kan bidra till att arbetarrörelsen återtar makten 2010.

Förbundsstyrelsen var inte beredd att ge bifall till hela motionen. Dan Gabrielsson tog kampen.
– Efter valet 2006 mådde vi alla rätt så dåligt. Alla beskrivna farhågor har blivit verklighet.
Trots att centern är starkt i Skaraborg har socialdemokraterna bättre valresultat i Dan Gabrielssons hemkommun än i riket.
– Att vi kom över snittet beror på att våra medlemmar är trygga i sin värdegrund, att de vågar prata politik på sina arbetsplatser. Vi har pratat om demokratisk socialism, detta är en ypperlig chans att utbilda medlemmarna.

Kommunalarna kommer att avgöra valet hävdade Dan Gabrielsson utifrån att 27 procent av medlemmarna röstat på alliansen i fjol.
Åsa Persson från Gävleborg höll med och tyckte att det var dags att gå från ord till handling.
Att läget är allvarligt, det insåg Anders Pettersson som företrädde förbundsstyrelsen.
– Inriktningen är att hjälpa socialdemokraterna att vinna valet.
Men hur det ska ske förordade han att en strategigrupp ska ha inflytande över.

Förbundsstyrelsen ändrade sig dock på en punkt, förbundet ska utforma en facklig-politisk värdegrundsutbildning som förklarar vikten av facklig politisk-samverkan och har som syfte att öka insikten bland förtroendevalda och medlemmar.
Kongressen gick på den linjen och beslutade även att en grupp ska tillsättas för att ta fram en strategi om hur Kommunal ska bidra till att arbetarrörelsen återtar makten 2010.