När arbetslösheten ökade under s-regeringen bestämde sig Kommunal för att ta fram rapporten.
– Utvecklingen hade gått åt fel håll, människor fick inte hjälp till jobb, sa Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.

Att arbetarrörelsen skulle förlora valet insåg han redan på första maj i fjol. Insikten kom när Göran Persson sa att arbetslösheten inte skulle bli något problem i valrörelsen.
– Den svenska modellen har underpresterat när arbetarrörelsen haft makten, konstaterade Lars-Åke Almqvist.
Skäl finns, ansåg han, att vara både självkritisk och kritisk mot omvärlden. Vilket han ansåg inte vara mindre viktigt med en ny regering.

Med rapporten Vägar till fler jobb vill Kommunal bidra till debatten, förklara och förändra världen.
– Vi måste kräva ett långsiktigt arbete för att bryta den negativa trend som varit på arbetsmarknaden, framhöll Lars-Åke Almqvist.
Att inflationen systematiskt varit lägre än inflationsmålet kritiseras i rapporten. Det har inneburit att möjligheterna att stimulera sysselsättningen utnyttjats dåligt anser Kommunal och ifrågasätter den politiken.
– Arbetarrörelsen har gjort en dyrköpt erfarenhet, man får inte slarva bort sysselsättningspolitiken, sa Rolf Andersson, utredningschef på Kommunal och huvudförfattare till rapporten.

Den borgerliga regeringens ”Alla flugor på en smäll-politik” var han också kritisk till. Utgångspunkten är att människors problem är ganska olika, därför behövs en mängd åtgärder. Även ”Ta första bästa jobb-politiken” ifrågasattes:
– Att man ska ta vilket jobb som helst, inom vilket yrke som helst och på vilken annan ort som helst är inte rimligt vare sig för individen eller för samhällsekonomin, sa Rolf Andersson.
Även regeringens utbildningspolitik kritiserades för att den leder till ”Arbetare bliv vid din läst”. Framför allt ifrågasattes sänkta krav på de yrkesförberedande korta utbildningarna. I stället behövs så hög kvalitet som möjligt och stöd till individen.
Rapporten innehåller inte handgripliga förslag, konstaterade Rolf Andersson. Syftet är att bidra till en konstruktiv diskussion i förbund och samhälle.
–    Det är farligt att förlita sig på att den borgerliga politiken ska misslyckas och att den borgerliga regeringen ska sopas bort med det, sa Rolf Andersson.

Men det fanns invändningar. Margaretha Hedengrahn, Stockholm, efterlyste mer arbetsmarknadsåtgärder för medlemmar med offentligt skyddade anställningar.
Infrastrukturen saknas i rapporten hävdade Majlene Ahlgren, Uppsala. För att kommunalare ska kunna ta jobb i hela regionen hävdade hon att det måste gå att resa till och från jobbet för rimliga priser. Annars får kommunalarna inte del av jobben.
Sista ordet är inte sagt framhöll Rolf Andersson, rapporten ska vara ett stöd i diskussionerna på arbetsplatserna.