Igge Olsson säger att kooperativet enligt lag inte kan ha två kollektivavtal. De har tecknat avtal med Slottsskogens LS – en syndikalistisk fristående fackförening.

Sedan i början av april har Beda Trädgård skött utemiljön vid kommunägda Lärjeåns trädgårdar i Gunnared. Men från och med den 22 maj sades avtalet upp med hänvisning till att Kommunal inte accepterade valet av entreprenör.
– Vi har föreningsfrihet i Sverige. Man får själv välja vilken fackförening man vill tillhöra. Att en kommun kräver att företag måste ha kollektivavtal med en viss favoriserad fackförening strider mot grundlagsskyddade demokratiska rättigheter, säger Igge Olsson.
Hon anser också att det inte är förenligt med reglerna för kommunal upphandling.

Alla sju anställda i kooperativet arbetar heltid 35 timmar per vecka och har samma lön 132 kronor per timme, vilket ger 19250 kronor i månaden.
– Kommunal vill ha ett avtal för i händelse att Beda anställer arbetare tillhörande Kommunal, säger ombudsman Lage Hallerup. Det är också Kommunal som enligt LOs organisationsplan tecknar avtal för trädgårdsarbetare.