Kommunals inkomstförsäkring börjar gälla från 1 januari 2008.
Den betyder att medlemmar med en inkomst upp till 34 000 kronor får ut 80 procents ersättning från a-kassan de första 100 dagarna av arbetslösheten.

Regeringen sänkte taket för a-kassan till 18 700 kronor i år. I takt med högre löner hamnar allt fler av Kommunals medlemmar ovanför taket och får därmed aldrig 80 procents ersättning om de blir arbetslösa.
Därför beslutade kongressen att teckna en egen inkomstförsäkring för att täcka upp försämringarna för medlemmarna.
I februari 2007 räknade Kommunal med att 125 000 medlemmar tjänade över taket. Efter det nyligen tecknade avtalet för anställda inom kommun och landsting kommer antalet att öka med det dubbla, till 250 000 medlemmar.

För att kunna använda sig av försäkringen vid arbetslöshet krävs medlemskap i både förbund och a-kassa i minst 12 månader utan att man under den tiden varit arbetslös.

Villkoren i inkomstförsäkringen

* max 100 ersättningsdagar med fem dagars karensperiod
* 80 procent av den a-kassegrundande inkomsten
* tak på 34 000 kronor
* villkoren är medlemskap i Kommunal och a-kassa minst 12 månader utan att vara arbetslös
* inträdesålder högst 62 år
* slutålder 64 år