Kommunal har en gemensam plattform med socialdemokraterna för att skapa mönsterarbetsplatser i kommuner och landsting. Men hur är det möjligt att uppnå dem? Det rådde delade meningar om detta på ett seminarium under Kommunals kongress.

– Vi går inte i hamn om vi inte får en lagstiftad rätt till heltid, sade Britt Bohlin Olsson, gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen.
Rätt till heltid  är en av huvudpunkterna i plattformen och hon tyckte att många års gnetande för att uppnå detta inte hade gett resultat. Hon gick till hårt angrepp mot arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. I och med den borgerliga regeringen har förutsättningarna att utveckla sig i jobbet dramatiskt försämrats, enligt henne.
Diskussionen om mönsterarbetsplatser landade en lång stund i kritik mot regeringen, av den sänkta arbetslöshetsersättningen, otrygga anställningar, samt försämrade möjligheter för Kommunals medlemmar att utbilda sig.
– Det är dystert, allt går baklänges, sade Britt Bohlin Olsson och tyckte att Sven Otto Littorin var cynisk och borde skämmas.

Sven Otto Littorin i sin tur ansåg att Britt Bohlin Olsson politiserade debatten och hennes sätt att resonera var politiskt dravel. Han avfärdade lagstiftning. Heltid är något för de avtalsslutande parterna att komma överens, tyckte han.
Lars-Åke Almqvist, förste vice ordförande i Kommunal, berättade att de allra största hindren för att medlemmarna ska känna att de kan göra ett bra jobb handlar om att organisationen och ledarskapet är för otydliga. Likaså skapar antalet tillfälligt anställda grund för ohälsa.
– Vi ska vända på utvecklingen, sade han och berättade om hur Kommunal visat att det i Uppsala och Nynäshamn kostat arbetsgivaren mycket pengar med att ha så många visstidsanställda.
Projekt med mönsterarbetsplatser är på gång i Nynäshamn och Kristianstad.

Jonas Milton, vd för Almega, hade sitt eget recept för att Kommunals medlemmar ska få ett utvecklande jobb, nämligen att öka lönespridningen, så att man ska kunna göra lönekarriär som städare.
Ilja Batljan, kommunalråd i Nynäshamn tyckte ändå rätten till heltid är en nyckelfråga för att trivas på arbetet och ha kontroll över sina arbets- och levnadsförhållanden.
– Redan till juni nästa år ska minst av 90 procent av de anställda kunna välja heltid om de vill. Och i juni 2010 ska alla kunna jobba heltid, om de vill, lovade han.
Oavsett politisk färg och åsikter var alla debattörerna ense om att mönsterarbetsplatser är något att satsa på.

|Foto: Tobias Holmqvist|