Hur känns det att ha valts till näst högsta posten i förbundet?
– Det är jättespännande. Jag tycker att det är speciellt att få efterträda just Lars–Åke. Han är det kreativa navet som driver på förnyelsen i Kommunal.
Är ni lika som person och i åsikter?
– Ja, vi är lika som person. Vi tänker också ganska lika. Men vi har ju olika erfarenheter och betraktar därför verkligheten med delvis olika perspektiv.
Vad har du för annorlunda perspektiv?
– Jag har varit arbetsgivare i många år och har lärt mig hur de tänker och varför de agerar som de gör. Det är viktigt tycker jag eftersom jag tror på samverkan, exempelvis när det gäller att skapa mönsterarbetsplatser.
Lars–Åke Almqvist har drivit på för att i Kommunal tona ned det ideologiska stödet för offentlig verksamhet framför privat. Är det något som du också stöder?
– Det kan du ge dig på att jag gör. Där är jag och Lars–Åke väldigt lika. Den linjen har jag drivit i alla år som kommun– och landstingspolitiker. Jag brukar säga att vi ska försvara folkhemmet men inte vara rädda för att det ska byggas om. Det viktiga är att vi har möjlighet att demokratiskt styra verksamheten.
Finns det några frågor som du brinner speciellt mycket för och som du vill att Kommunal ska jobba mer med?
– Ja klimat– och miljöfrågorna tycker jag att Kommunal ska profilera sig mer i. Dessutom känner jag väldigt mycket för hälsofrågorna, då handlar det inte bara om arbetsmiljö utan om hur våra medlemmar mår i sina liv.

| Foto: Tobias Holmqvist | 

ID: Annelie Hellander

Ålder: 51
Familj: man, 1 barn och 3 bonusbarn
Bor: i Solna och i Ornäs i Dalarna där vi har ett ekologiskt jordbruk
Bakgrund: barnskötare som började fackliga karriären i Halmstad. Började på förbundskontoret 1981 med yrkesutbildnings– och arbetsmarknadsfrågor. Blev 1986 politisk sakkunnig hos kultur– och skolminister Bengt Göransson. Flyttade senare till Vilhelmina och blev socialdemokratisk landstingspolitiker på heltid och senare kommunalråd. Återvände 2001 till Kommunals förbundskontor. Har under åren också haft flera statliga uppdrag, bland annat i den arbetsgrupp som hade att genomföra riksdagens beslut om prioriteringar i vården.
Fritidsintressen: Odla ekologiskt. Färg och bild. Ska bli konstnär när jag blir stor.
Senast lästa bok: ”Rensa i röran med Feng shui” av Karen Kingston