En klar majoritet stödde förbundsstyrelsens förslag.
Av 203 röster fick:

Birgitta Andersson, Jönköping, 202 röster, omval
Mariann Andersson, Kronoberg, 202 röster, omval.
Tobias Baudin, Norrbotten, 203 röster, omval
Kristina Björk, Västerbotten, 202 röster, omval
Ewa–Britt Dahl, Skaraborg, 203 röster, omval
Annica Enbom, Västmanland, 203 röster, omval
Marianne Giheden, Skåne, 203 röster, omval
Elisabeth Hammarstedt, Stockholm, 203 röster, omval
Maj Karlsson, Östergötland, 198 röster, nyval
Siw Karlsson, Jämtland, 157 röster, omval
Lars Randerz, Stockholm, 199 röster, omval
Elisabeth Svedestad, Väst, 202 röster, nyval

Dessutom fick Karin Näsmark, Jämtland, 59 röster. Hon blev inte invald i förbundsstyrelsen.