Kongressen sa även ja till att ensamarbete ska minimeras.
En motion krävde att Kommunal ställer sig bakom kampen för att avskaffa kontanthanteringen i bussarna, en annan att obligatorisk handledning ges till hemtjänstpersonal. Båda dessa motioner besvarades med att Kommunal redan arbetar med dessa frågor.

Kravet att förbundet ska verka för årliga hälsoundersökningar besvarades med att detta redan är obligatoriskt för vissa yrkesgrupper enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, för övriga grupper är hälsoundersökningar en fråga för det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kongressen sa nej till en motion som krävde att ekonomisk ersättning ska ges av arbetsgivaren till dem som vill gå på massage och styrketräning.