Kommunal Stockholms representantskap motionerade till kongressen om att utköpsparagrafen i LAS ska tas bort. Ingen av Stockholmsombuden, eller någon andra, talade vid kongressen för detta krav i motionen.
Men kongressen beslöt att förbundet ska fortsätta att kräva samma yttrande– och meddelarfrihet för privat anställda som gäller för offentligt anställda.

Den godkände även ett förslag om att alla vikarier ska ha rätt till 100 procent fast heltidsanställning efter att ha varit tillfälligt anställd i tre sammanhängande år inom fem år.
Den så kallade 3:5–regeln finns i lagen om anställningsskydd (LAS), men reglerar inte sysselsättningsgrad.
Regeringen föreslår att denna regel ska ändras till fast jobb för vikarier efter två sammanhängande år inom fem år. Inte heller detta förslag till lagändring reglerar sysselsättningsgrad.

Kommunals kongress sa nej till en motion om att plusjobbare och andra med anställningsstöd ska omfattas av LAS. Motiveringen är att förslaget skulle göra det svårare att hitta arbetsplatser som vill ta emot de arbetstagare som behöver anställningsstöd.