– Varför socialistisk ska vara kvar är svårt att förklara. Men det sitter i mitt hjärta – som är stort, kämpande och genomrött. Jag är en stolt socialist och hoppas att ni är detsamma, manade Carina Svensson, Skåne inför beslutet.

Carina Svensson
Carina Svensson, Skåne, är en stolt socialist med genomrött hjärta.
Foto: Tobias Holmqvist

Kommunal ska alltså fortsätta ha en ”demokratisk socialistisk grundval”. Kongressombudens avslag på ledningens förslag rungade genom Stockholms Folkets Hus.
Inför beslutet avlöste ett tjugotal kongressombud varandra i talarstolen där det stora flertalet ville behålla den ursprungliga skrivningen:
– I tider som dessa är det viktigt att hålla fast vid våra grundvärderingar. Vi ser dagligen hur politiker påverkar vårt dagliga arbete – därför är det en styrka att förbundet tagit politisk ställning, sa Ewa Glimhed, från Kommunal Skåne.

Flera av talarna ryckte i de historiska rötterna och nämnde August Palm, Hjalmar Branting och Olof Palme.
– Att ta bort socialistisk är att förneka det som våra företrädare offrade blod, svett och tårar för. Jag tycker att vi ska verka för en förändring åt det socialistiska hållet, sa Per Bexelius, Stockholms län.

En handfull av kongressombuden förespråkade dock en omskrivning av förbundets värdegrund. De flesta av dem hänvisade till det rådslag som visat att en majoritet är för en förändring:
– Om vi inte lyssnar på det här resultatet kan vi inte genomföra fler rådslag, sa Pia Svedestedt, Z-Jämtland.

Begreppet socialistisk infördes i förbundets stadgar på 1970-talet. För 20 år sedan försökte förbundsledningen få bort det för första gången, men även den gången ville kongressen annat.