Svenska SEKO dömdes till skadestånd i Danmark för ett varsel om blockad i Sverige mot ett danskägt fartyg.
Finska sjömansunionen stämdes inför brittisk domstol för varsel om strejk hos ett av de finska fartygen hos Viking Line.
I fortsättningen ska inte arbetsgivare kunna stämma facket i länder med sämre arbetsrättsrättslagstiftning.

Svenska fack kan vara säkra på att stridsåtgärder som är lagliga enligt svensk lag också är tillåtna mot utländska arbetsgivare.
Detta gäller i 26 av EU:s 27 medlemsländer. Danmark har ett undantag för civilrättslig EU­lagstiftning men kan frivilligt välja att ansluta sig.
Ingen vet om Danmark tänker anta ROM ll.
Denna förordning har diskuterats i flera år. Det talar om vad som ska gälla i civilrättsliga tvister mellan parter som inte har ett avtal. Det kan gälla försäkringstvister, konsumentfrågor eller tvister mellan två företag.

Principen i ROM ll är att lagen ska tillämpas i det land som någon av parterna kommer ifrån eller i det land där skadan anses ha uppstått. Den som känner sig drabbad kan i praktiken då själv välja att stämma enligt den gynnsammaste lagstiftningen.
Förutom det fackliga undantaget finns ett undantag för förtal och ärekränkning. Parlamentet vill att även detta skulle ingå i ROM ll. Då hade svensk tryckfrihetslagstiftning inte alltid gällt.

Den förre italienska premiärministern Berlusconi hade exempelvis kunnat stämma en svensk journalist enligt italiensk lag om journalisten skrivit om honom i en svensk tidning.
Sverige gick inte med på detta och fick EU:s ministerråd att säga nej.
Enligt EU:s regler måste ministerrådet och parlamentet vara överens för att ROM ll ska börja gälla. Annars hade allt fallit, inklusive det fackliga undantaget.
Kompromissen blev att EU­kommissionen senast 31 december 2008 i en rapport ska utvärdera hur vanligt förtal och ärekränkning över gränserna är.

ROM ll är en förordning. Den börjar gälla i medlemsländerna utan att den behöver antas som lag i de nationella parlamenten. Denna förordning börjar gälla från den 1 januari 2009.