Under tisdagseftermiddagen fattar Kommunals kongress beslut om medlemmarna ska ha möjlighet att välja bort a-kassan men fortsätta vara medlemmar i förbundet.

Förbundsstyrelsens förslag är att den möjligheten ska finnas för alla medlemmar. Ett förslag som lagts ”med stort motstånd”.
– Det är något vi känner oss mer eller mindre tvingade att göra. I år har vi hittills tappat 50 000 från a-kassan och om vi fattar beslut om delat medlemskap på eftermiddagen kommer vi att tappa ännu fler, säger Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande.

Vad man hoppas på med ett delat medlemskap är att flertalet medlemmar i alla fall ska stanna kvar i Kommunal – även om de väljer att lämna a-kassan:
– Vi tror att vi kan klara förbundet och vända den negativa trenden till en positiv under hösten. Förbundet ska inte minska så kraftigt som det gjort, den takten ska brytas.

Men även om kongressen fattar beslut om ett delat medlemskap kommer Kommunals utgångspunkt fortsätta vara att a-kassa och förbund hör ihop, säger Anders Bergström.
– Det är på det sättet vi har värvat medlemmar och på det sättet vi kommer att fortsätta värva medlemmar till förbundet. Konsekvensen av att lämna a-kassan blir att man står utan försäkringsskydd och därigenom drabbas hårt om det blir en vändning i konjunkturen.
Frågan om ett delat medlemskap mellan a-kassa och förbund tas upp till beslut på Kommunals kongress under tisdag eftermiddag.