Det blev ingen hård debatt kring förslaget att ge alla medlemmar möjlighet att lämna a-kassan. Några timmar innan beslutet skulle fattas presenterade Kommunal nya siffror som visade på en massflykt från a-kassan.
För att behålla så många som möjligt i förbundet var ett delat medlemskap den enda lösningen verkade vara kongressombudens slutsats.

Den som ändå ställde sig upp och talade för att behålla bandet till a-kassan var Dan Gabrielsson, Skaraborg, som menade att ett delat medlemskap kommer att få konsekvenser i kommande avtalsrörelser:
– Det vi nu har tjänat kan vi förlora om vi inte klarar att hålla ihop medlemskap och a-kassa. Jag kan förstå oron när 50 000 väntar på att gå ur Kommunal, det blir mycket pengar i minskade intäkter. Det som stör mig är att ”Money talks”, vi tycker inte om det, men pengarna bestämmer.

Han fick mothugg av Billy Andersson, Z-Jämtland:
– Du pratar om att ”money talks”, men jag tror att det är medlemmarna som har talat. När det är så många som 50 000 kan man tala om rådslag!
Kommunals tredje vice ordförande Anders Bergström talade om det historiskt smärtsamma med beslutet:
– Varför gör vi då det här? För att vi kan se att vi har en massflykt – och då menar jag verkligen en massflykt. Och då känner vi oss tvungna att fatta ett sådant här beslut. Styrkan, kamrater, hänger på storleken.

Trots kongressens beslut om ett delat medlemskap kommer Kommunals utgångspunkt fortsätta vara att a-kassa och förbund hör ihop, säger Anders Bergström.
– Det är på det sättet vi har värvat medlemmar och på det sättet vi kommer att fortsätta värva medlemmar till förbundet. Vi ska tala om hur viktigt det är för medlemmarna att ha en bra arbetslöshetsförsäkring. Det är viktigt att vi talar om konsekvenserna, att de tar en risk, att det är möjligt att de ställs helt på bar backe om de blir arbetslösa i framtiden.

Hittills i år har 59 000 medlemmar lämnat a-kassan och förbundet räknar med att 100 000 har försvunnit till årsskiftet.