Det var inte någon större diskussion när avtals–, arbetstids– och pensionsfrågorna behandlades. Många av kraven i motionerna i dessa avsnitt återkommer vid varje kongress. Och besluten av kongressen blir de samma varje gång.

Än en gång avslogs flera motioner som vill avskaffa de individuella lönerna och sänka pensionsåldern. Samma öde mötte en motion om att karensdagen ska avskaffas och ersättas med ett procentavdrag på veckolönen.
Men kongressen sa ja till ett förslag om att Kommunal ska undersöka om det finns ett rättvisare karensavdrag än det nuvarande.
En motion ville att förbundet ska kämpa för att alla personliga assistenter omfattas av Lagen om anställningsskydd. Det kräver redan Kommunal och kongressen sa ja till motionen.

Förbundet ska sprida opinion för bra villkor inom grönsaks– och bärodlingen i Sverige. Det blev svaret på en motion om Rättvisemärkning. Sådan märkning går inte att göra i Sverige, bara på produkter som kommer från världens fattiga länder.
Kongressen sa nej till flera motioner om kortare arbetstid. Visserligen tycker Kommunal att det vore bra med sänkt arbetstid, men att det för dyrt att genomföra i lag eller centrala avtal.

Kongressen bekräftade att målsättningen även i fortsättningen ska vara:
– Heltid en rättighet–deltid en möjlighet. Anställningar ska vara tillsvidare, det vill säga fasta jobb.
– Arbetsorganisationen ska göra det möjligt att välja arbeta heltid.
– Lokala arbetstidslösningar ska ge personalen inflytande över arbetstid, dess förläggning och omfattning.