Det är överhuvudtaget ett glatt gäng ombud som bänkar sig för att fatta beslut om stadgefrågor, avtals- och förhandlingsfrågor, försäkringar, arbetsmiljö, jämställdhet, organisation och mycket annat runt den fackliga vardagen.  De flesta heter sånt som Anita, Magnus, Åsa, Lena, Per och andra helsvenska namn. Ombud med invandrarbakgrund lyser i stort med sin frånvaro, så när som på några i avdelning Stockholm. Det blir förhoppningsvis bättre, handlingsplaner finns med i kongressprogrammet.

Ombud och gäster piggas upp med stora och sockerrika muffins, kafffe, massor med godis i alla montrar och en och annan frukt. Sockerchock, skulle vi kanske sätta som rubrik, lite halvt på skoj.
Men det goda humöret  kommer sig nog mindre av högt blodsocker än avi det nyss slutna avtalet, ”den gyllene natten”, som förbundsordförande Ylva Thörn säger i sitt inledningsanförande.

Natten som gav kommunalarna ett lyft på tre år som värderas till 13,8 procent.  Ett av arbetsmarknadens bästa, slår Ylva Thörn fast – och får stående applåder. Till detta utsätts hon också för en ”kramkupp”, som det kanske skulle stå i en kvällstidning. Men kramkupp är just vad det är, när socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog rusar upp på scenen med en bukett blommor och utsträckta armar.
– Ni är  inte längre den närande, utan den bärande sektorn, säger hon.
Efter Nationalteatern kommer  Improvisationsteatern, som spelar upp förbundskassör Lennart Perssons vardag i Halmstad, utifrån publikens tips och skratt.

Och Kommunals tredje vice ordförande Anders Bergström hakar på när det är dags att göra en budgetprognos: ”Blir budgeten en fest eller en rysare”, undrar han och svarar själv att det finns skäl att hoppas på det förra men också vara beredd på det senare.
Ett bra avtal ger också anledning till optimism, och rentav ett ökande medlemstal efter de fyra första månadernas tapp. Men om det vill sig riktigt illa kan Kommunal tappa tiotusentals medlemmar, varav en stor grupp just nu väntar på om förbundet ska dela medlemskap med A-kassan eller ej.

En rad förslag ska bidra till att Kommunal behåller sin styrka: Prova på medlemskap för unga, lägre avgifter för sjukskrivna, föräldralediga och bättre service för dem som är med. Till detta en inkomsförsäkring som ger bättre a-kassa för dem som tjänar minst 18 700 kronor, en grupp som fördubblas genom det nya avtalet. Plus det nya förslaget om att dela fack och a-kassa, något förbundsstyrelsen egentligen är emot i hjärtat, men känner sig ”nödda och tvungna” att lägga fram för att inte tappa massor med medlemmar ytterligare.

Förkorar Kommunal  för många medlemmar är det kanske sista gången vi sluter ett så här bra avtal, fortsatte Anders Bergström och slog fast: Styrkan, kamrater, beror på storleken!
På tisdag  ska kongressen avgöra om det blir en delning av fack och a-kassa,
Det är den nya, extra avgiften på 240 kronor som regeringen infört som orsakat en hel del av medlemstappet. På kongressen fick den namnet Littorinavgiften, och så lär den heta i fortsättningen.