likt ett sommarregn
Jag ser bara dina vackra ögon
och förnimmer din varma kropp
Vardagens grå tristess är glömd
likt vårens kyla