Sedan avbröts hon av socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog, som kuppartat trängde ut henne från talarstolen för att gratulera.
– Kommunal har nu visat att deras medlemmar tillhör en bärande sektor och inte tärande, sade Marita Ulvskog.

När Ylva Thörn åter fick ordet gladdes hon:
– Livet är en fest! sjunger Nationalteatern. Precis så känns det idag. En dag då jag känner styrkan och bredden i förbundet.
Hon betecknade avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som ett klart trendbrott i riktning mot mer jämställda löner.
– Natten till fredagen, den gyllene natten gick vi i mål med rejält höjda löner, sade hon.  

De som lyssnade på henne i kongressalen var bland annat 60 nya ombud, varav den yngsta är 24 år. På plats fanns även 93-årige Klas Eriksson som deltagit i samtliga kongresser sen 1948. Vidare 30 internationella gäster.
Ylva Thörn betonade lite senare även den lönekamp som pågår inom den privata sektorn. Över 50 avtal omfattas. Alla avtal är lika viktiga, oavsett hur många som omfattas och oavsett om arbetsgivaren är offentlig eller privat, sade hon.

Kongress
Sigvard Marjasin och Marita Ulvskog lyssnade uppmärksamt till Ylva Thörns öppningstal. 

Ylva Thörn gick ett flertal gånger till angrepp mot regeringens politik, som inte bara drabbar arbetslösa utan alla löntagare.
Hon citerade tidigare partisekreteraren Sten Andersson och vad han skrev 1993 då Sverige hade en borgerlig regering, om solidariteten brister offras jämlikheten.
– Alla får det nämligen inte sämre. Vissa kan bada i sköna tusenlappar. Det är resultatet av avskaffad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Nästan hälften av högerns skattesänkningar går till den rikaste tiondelen av befolkningen.

Hon påpekade hur deltidsarbetande kvinnor och säsongsanställda medlemmar drabbas av den kraftiga försämrade a-kasseersättningen. Ersättningen kan ha sänkts till så lite som 11 000 kronor per månad i stället för som tidigare 13 800 kronor.
– Ersättningen ska vara så låg att arbetslösa pressas att ta vilket jobb som helst, var som helst, till lägsta möjliga lön.

Hon avslutade med att bland annat poängtera att kampen för kollektivavtal är och förblir Kommunals viktigaste uppdrag. En utmaning är också att värva fler medlemmar.
– Vi är proffs på välfärd! Vi har visioner och vi vet hur vi ska nå dem, sade hon och förklarade kongressen för öppnad.

|Foto: Tobias Holmqvist|