Natten till fredagen skrev till slut Kommunals ordförande Ylva Thörn och ordförande för arbetsgivarnas förhandlingsdelegation, kommunalrådet Ingela Gardner Sundström, under ett nytt treårigt löneavtal. Båda sa att de var väldigt nöjda.
Det bästa på arbetsmarknaden hittills tycker Ylva Thörn.
Nivån på lönehöjningarna är enligt Ingela Gardner Sundström, höga, för höga för vissa kommuner. Men den kommunala sektorn (kommuner och landsting) som helhet klarar av dem.
– Vi kan som arbetsgivare fortsätta att vara attraktiva. Här spelar kvinnosatsningen en stor roll, säger hon

Nivån ligger på samma nivå som det avtal som Handels tidigare. Det motsvarar en lönehöjning om 842 kr per år i tre år, som ett genomsnitt. För en del kan det bli mindre, andra kan få mer.
Hur pengarna ska fördelas mellan kommunalarna ska avgöras i lokala förhandlingar ute i kommunerna och landstingen. 
Av de individgarantier som Kommunal krävt blev det bara 175 kronor från 1 april 2009 (år 3).
Det är i arbetsgivarnas smak.
– Det ger utrymme till att betala för det vi tycker är viktigt hos medarbetarna, som utbildning, erfarenhet och resultatet man åstadkommer, säger Ingela Gardner Sundström.

Facket hade krävt mer omfattande individgarantier i löneavtalet för att garantera alla medlemmar en reallöneutveckling. Nu hänger allt på hur mycket varje kommunalare får av potten när den fördelas lokalt
– Jag är övertygad om att vi ska se till att alla medlemmar får reallöneökningar, säger Ylva Thörn.
Efter avtalsperioden ska det göras en avstämning.
– Om någon då fått någon fått en betydligt lägre löneökning, som inte är motiverad, så ska arbetsgivaren kunna motivera varför.

I år blir det inga lokala förhandlingar utan pengarna betalas ut som engångsbelopp.
– För att alla medlemmar snabbt ska få mer pengar i plånboken ger avtalet alla 1 800 kronor i engångsbelopp för heltid i slutet av juni. Och 3600 i slutet på december, säger Ylva Thörn.
Förhandlarna kände enlig Håkan Pettersson, Kommunals avtalsansvarige, ett starkt medlemstryck om att utbetalningen av årets pengar inte skulle dröja.

Den stora potten, som ska fördelas lokalt, blir på 1721 kronor per medlem (heltid). Det är lönehöjningarna från 1 januari nästa år. Kommunal har fått arbetsgivarna att ställa upp på LO:s syn på kvinnopotter.
Så av de totalt 2 525 kronorna räknas 400 kronor som kvinnopott. Hur det påverkar fördelningen mellan olika personer och yrken avgörs lokalt ute i kommunerna och landstingen.

Någon rätt till heltid, som facket krävde, finns inte i det nya avtalet.
Facket och arbetsgivarna ska också sätta sig ner och försöka komma fram till en samsyn om hur fler ska kunna få heltid.
– Det fanns ingen möjlighet att komma längre med den frågan, säger Håkan Pettersson.
Han pekar på framgången att lägsta deltiderna höjs från 17 timmar i veckan till 20 timmar. Det är också viktigt för att ge möjligheter att kvalificera sig för a-kassa.

Facket hade krävt ordentliga höjningar av lägstlönerna. I år och under nästa sker det inget på den fronten. Från och med 1 april 2009 höjs lägstlönerna för de som har den yrkesgymnasialla utbildningen som arbetsgivaren kräver från 15000 kronor till 17000 kronor. För övriga höjs lägstlönerna från 13800 till 15300 kronor från samma datum.

När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska de anställda kompenseras. Den som arbetar heltid vardagar får en extra ledig dag. Avtalet som gäller från 1 juli i år fram till 31 mars 2010 och kan sägas upp det tredje året.
Arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknar värdet av löneökningarna till 13,2 procent.

2007
Lönen oförändrad, istället engångsutbetalningar på 1800 kronor (slutet på juni) och 3600 (slutet på december)

2008
En pott på 1721 kronor i månaden och anställd (heltid) fördelas i varje kommun och landsting

2009
En pott på 804 kronor i månaden och anställd (heltid) fördelas i varje kommun och landsting