– Det är lika mycket som OSA-anställda fått sammanlagt under 10 år, kommenterar Per Holmström, ombudsman på Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

Med den så kallade jämställdhetspotten inräknad ger beredskapsavtalet uppskattningsvis löneökningar, totalt på tre år, med i genomsnitt drygt 2 300 kronor per månad, räknat på heltid.
– ­ Det får man vara nöjd med, om det nu blir så. Det blir de nog glada för här, säger Bjarne Kvist, arbetsplatsombud för fyra OSA-lag vid fastighetsförvaltningen i Göteborgs kommun.
Lite i skymundan av det stora avtalet har Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting också gjort upp om ett nytt treårigt beredskapsavtal, för drygt 4 000 medlemmar som går på så kallad OSA-anställning (Offentligt skyddat arbete).

Avtalet följer i princip samma mall som det centrala kommun- och landstingsavtalet. I år höjs inte lönenivåerna utan engångsbelopp betalas ut, med den skillnaden att arbetsgivare och fack lokalt får avgöra om hela beloppet på 5 400 kronor ska betalas ut på en gång eller delas upp i flera utbetalningar.
Nästa år innebär det ett löneutrymme på 1 400 kronor plus jämställdhetspotten som är på 400 kronor per kvinna som tjänar under 20 000 kronor/månad (heltid).
I och med att det är betydligt färre kvinnliga medlemmar på det här området, 34 procent enligt Kommunal, skulle det ge en ytterligare höjning av potten med 136 kronor. 2009 blir utrymmet 720 kronor plus 68 kronor, enligt samma sätt att räkna.

Under det sista avtalsåret är alla garanterade minst 175 kronor. I övrigt görs alla höjningar av lönenivåerna upp i lokala förhandlingar, några får mer än genomsnittet, andra får mindre. Men på beredskapsavtalet är det betydligt vanligare att alla får lika stora löneökningar.
Under den förra avtalsperioden infördes för första gången huvudavtalets löneökningar i beredskapsavtalet. Innan dess fick OSA-anställda ofta bara någon hundralapp per avtalsår i löneökningar.

Det finns ingen överenskommelse om lägstalöner. 2005 togs det bort ut beredskapsavtalet, något som gynnat OSA-anställda, enligt Per Holmström.
– ­ Det har inneburit att de lägsta lönerna har blivit bättre än de var tidigare, säger han.
Liksom för övriga kommun-och landstingsanställda innebär också avtalet en kompensation för att nationaldagen har ersatt annandag pingst som helgdag.
Om nationaldagen inträffar på en lördag eller söndag så får de anställda en annan ledig dag under året.