– Det här ska ses som en möjlighet bara när man testat alla andra möjligheter, säger Annica Jansson, ombudsman vid Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.
För planerad verksamhet gäller från och med den 1 juli att 11 timmars dygnsvila kan få kortas ner till 9 timmar.

För oförutsedda händelser innebär överenskommelsen också att man har rätt att bryta dygnsvilan, där finns ingen nedre gräns satt.
I båda fallen gäller att den anställde ska kompenseras vid ett senare tillfälle.
Det innebär att arbetsgivarna får rätt att lägga scheman där det ibland bara bli 9 timmars dygnsvila i stället för elva timmar, som lagen säger. Men det är inget generellt undantag det handlar om utan lagens regler ska gå före och alla andra vägar måste prövas innan ett eventuellt avsteg får göras, påpekar Annica Jansson.

Ett exempel  där det kan bli aktuellt är inom vård och omsorg för dem som går på schema och sen årsskiftet tvingats gå tillbaka till att jobba varannan helg i stället för som tidigare var tredje helg.

Dygnsvila vid oförutsedda händelser syftar till att slippa alla de krångligheter som uppstått för dem som har beredskap i tekniska yrken. I fortsättningen om de tvingas jobba vid beredskap så får de rätt att bryta dygnsvilan. Kravet om att kompensationen ska ske vid nästkommande arbetspass går det då också att göra avsteg i från. Det har tidigare lett till att vissa har fått löneavdrag när de tagit ut sin rätt till kompensationsledigt.

Överenskommelsen innebär att det också kan bli möjligt för arbetsgivaren att i planerad verksamhet lägga arbetspass med ännu kortare dygnsvila än nio timmar, men då krävs ett lokalt avtal först.

I lagen står det att parterna inte får sluta kollektivavtal som är sämre ur skyddssynpunkt än lagen, blir det inte sämre nu?
– Nej vi har gjort bedömningen att det inte blir det. Vi bedömer det som vi nu kommit överens om som ett lika lämpligt skydd, säger Annica Jansson.

Du ser ingen risk att arbetsgivare kan komma att utnyttja den här möjligheten?
– Det får vi ta när det sker i så fall. Om det sker missbruk får det visa sig.
Kommunalarbetaren har sökt företrädare för SKL för en kommentar.