Arbetsgruppen ska försöka bli överens om behovet av heltid, för de anställda och arbetsgivaren.
– Om arbetsgruppen enas kan vi införa de förändringar som behövs under de tre år som avtalet gäller. Annars får vi ta upp detta i nästa avtalsrörelse, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.
Hon tillägger att problemet med att de anställda inte får heltider är störst i kommunerna.
– I landstingen fungerar det bättre, säger Ylva Thörn.
Kommunal har under flera år krävt att heltid ska vara normen för anställningar, med deltid som en möjlighet för de som så önskar.

Frågan har även utretts i statliga utredningar. Den förra regeringen hade förra sommaren ett lagförslag om att den som varit deltidsanställd under tre sammanhängande år inom fem år skulle ha rätt till heltid.
Men förslaget lades aldrig fram. Regeringen var rädd att förlora röster på det i valrörelsen. Den var också osäker på om miljöpartiet skulle stöda förslaget eller tillsammans med de borgerliga i riksdagen rösta emot rätten till heltid. Endast vänsterpartiet hade förklarat att det skulle stöda ett sådant regeringsförslag.
Alliansregeringen är emot en lag om rätt till heltid.