SVAR: Har ni pratat med en person på sektionen utan att få hjälp, ska ni ta kontakt med någon annan där till att börja med. Säger alla på sektionen samma sak ska de hjälpa er att få prata med en ombudsman på avdelningen. Det troliga är att sektionen gjort sin bedömning utifrån Kommunals rekommendation om hälsoaspekten: att det ska vara rast på de arbetsplatser där det är möjligt.
Måltidsuppehåll är ett undantag både i arbetstidslagen och i kollektivavtal. Men på natten brukar undantag göras eftersom bemanningen ofta är låg och det kan vara riskfyllt att lämna arbetsplatsen. Också för dagbarnvårdare brukar måltidsuppehåll tillämpas, eftersom det är svårt att organisera arbetet på annat sätt.