att äldre inte får vården
men allt oftare liggsår

Varför är det så
att dom som ställer upp
och ställer upp
spakas ner, sparkas ner

Varför ställer ingen upp
mer ?