SVAR: Enligt semesterlagen ska arbetstagare som årligen har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön få spara en eller flera av överskjutande sådana dagar till ett senare semesterår. Sparade semesterdagar ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår de sparades från. Det betyder att arbetstagare som har rätt till 25 betalda semesterdagar har rätt att årligen spara upp till fem dagar under högst fem år.
Sparar du fem semesterdagar under varje år av de fem kan du alltså spara som mest 25 semesterdagar. Det femte året ska dagarna från det första året av de fem läggas ut och inga dagar får sparas från det året. Det innebär att du då har rätt till 25 betalda semesterdagar från år fem plus de sparade semesterdagarna från år ett. Har du sparat fem dagar ska alltså 30 semesterdagar läggas ut. Men kommer inte arbetsgivare och arbetstagare överens om hur dagarna ska förläggas, har arbetsgivaren både rätt och skyldighet att lägga ut dem efter eget tycke.
Kommer man inte överens om annat ska semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti. Finns ingen överenskommelse över hur semestern ska förläggas, har arbetsgivaren också här en skyldighet att förlägga fyra veckor sammanhängande semester någon gång under perioden juni-augusti.
Till sist är det precis som lokalavdelningen anger, arbetsgivaren som bestämmer om inget annat överenskommes.