SVAR: Det jag kan säga är att koefficienten 1.4 inte har något att göra med semestern vid 40-timmarsvecka. Enligt beredskaps­avtalet utgår semesterlönen från semesterlagen.
Din fråga är svår att svara på eftersom jag inte vet om det finns några lokala uppgörelser när det gäller semester för arbetstagare som går på beredskapsavtalet. Du måste alltså likväl kontakta ditt lokala fack för att få frågan redovisad utifrån avtalet.