Statistiska centralbyrån har nu sammanställt statistiken över vilka löner (jämna hundratals kronor) som kommunerna betalade ut i november förra året.
Vi har jämfört med hur det var ett år tidigare.

Det visar sig att de kommunala månadslönerna höjts med 500 kronor (heltidslön). Det är en genomsnittsiffra. En del yrken har fått mer och många mindre.
I topp ligger politikerna som gav sig själva 2400 kronor mer i månaden. Läkarna kommer på andra plats med 2300 kronor.
Sedan, en bra bit efter, kommer chefer för olika verksamheter. Deras ökningar är dock dubbelt så stora som många underlydande.
Personalcheferna fick 1300  kronor medan verksamhetscheferna för vård och utbildning fick 900 kronor mer.
Många lärargrupper ligger långt ner. Gymnasielärarna, allmänna ämnen, tillhör bottenskicket. Bara 300 kronor mer under 2006. Vanliga sjuksköterskor fick måttliga 500 kronor.

Inför avtalsrörelsen med Kommunal har arbetsgivarna lyft fram lärarnas och sjuksköterskornas avtal som goda förebilder. Avtal som säger inget eller lite om vilken pott med pengar arbetsgivaren måste avsätta till löneökningar för gruppen.
Förra året var dessa mer eller mindre sifferlösa avtal uppenbarligen till arbetsgivarnas fördel.
Kommunals avtal för 2006 var på lägst 500 kronor.

SCB:s siffror pekar på att det är kring det krontalet som Kommunals grupper har hamnat.
KA:s egna undersökningar har visat att en hel del kommuner gav lite mer. Från några tior upp till några hundralappar.
Till skillnad från Kommunals lönestatistik rymmer SCB:s allas löner, inte bara de som är med i facket.
SCB:s siffror visar att vaktmästare (700 kronor) och kokerskor (600 kronor) har fått lite mer än andra kommunalare.
Barnskötarna, vårdbiträdena, renhållningsarbetarna och förare av anläggningsmaskiner tillhör bottengruppen med bara 400 kronor.

 

 

Genomsnittlig  grundlön 2006

 Höjning 2006 

Samtliga kommunanställda

20600

500

Politiker och högre ämbetsmän

52300

2400

Läkare

52100

2300

Förvaltningschefer

37300

1500

Personalchefer

39400

1300

Vård-omsogschefer

30900

1200

IT-chefer

35200

1100

Ekonomichefer

37600

1000

Utbildningschefer

34600

900

Byggnadsingenjörer

24600

800

Byggnadsnspektörer

27400

800

Informatörer

24900

800

Inköpare

26100

800

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

24800

800

Storhushållsföreståndare

20800

800

Brandmän (obs inklusive ob-tillägg)

23200

700

Chefer för mindre enheter inom utbildning

29600

700

Distriktssköterskor

25100

700

Kartingenjörer

20900

700

Psykologer

28500

700

Sjuksköterskor med särskildkompetens

30700

700

Systemerare, programmerare

25900

700

Vaktmästare

17900

700

Arbetsterapeuter

22500

600

Arkitekterochstadsplanerare

30000

600

Blioteksassistenter

18400

600

Driftmaskinister m.fl.

20400

600

Förskollärare, fritidspedagoger

21100

600

Fritidsledare

18500

600

Kockar och kokerskor

18200

600

Maskiningenjörer, maskintekniker

25200

600

Personaltjänstemän, yrkesvägledare

24300

600

Socialsekreterare och kuratorer

23800

600

Administrativa assistenter

21500

500

Anläggningsarbetare

19500

500

Behandlings assistenter

21200

500

Bibliotekarier

22600

500

Byggnadsträarbetare

20100

500

Fastighetsskötare

18600

500

Gymnasielärare, yrkesämnen

25400

500

Köksbiträden

16900

500

Kontorssekreterare, läkarsekreterare

21500

500

Maskinmekaniker

19800

500

Sjuksköterskor

24000

500

Sjukgymnaster

23000

500

Skötare , vårdare

18000

500

Speciallärare

26000

500

Städare

16900

500

Telefonister

18200

500

Undersköterskor

18300

500

VVS-montörer

20200

500

Anläggningsmaskinförare

19200

400

Barnskötare

17500

400

Bilförare

18800

400

Grundskollärare

23500

400

Jurister

35100

400

Motorfordonsmekaniker

19300

400

Receptionister m.fl.

17700

400

Redovisningsekonomer m.fl.

24500

400

Renhållnings-och återvinningsarbetare

19000

400

Trädgårdsanläggare m.fl.

18500

400

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

16900

400

Gymnasielärare, allmänna ämnen

26000

300