SVAR: Enligt förbundets stadgar är Kommunals uppgift att ta till vara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Förbundet ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden.
Du skriver att du blivit uppsagd av din arbetsgivare. Om det inte föreligger saklig grund för din uppsägning, ska naturligtvis det lokala facket hjälpa dig att ogiltigförklara uppsägningen. Det finns tidsfrister som måste följas, så ta genast kontakt med det lokala facket igen.