SVAR: Arbetsmiljöverkets föreskrift Personalutrymmen anger hur ett vilorum/personalrum ska se ut. Bland annat ska det finnas möjlighet att lägga sig ner och vila, så pinnstolar räcker alltså inte.
Personalrum ska dessutom vara anpassade efter hur många som arbetar på stället och kan förväntas ha rast samtidigt, samt ska hänsyn tas till könsfördelning vad gäller toaletterna. Man ska ha rast efter fem timmars arbete.
Pauser regleras inte i lagen, men det ska finnas möjligheter till sådana. Vad gäller 14 timmars arbetsdagar handlar det om hur passen ligger med ledighet före och efter och var man lokalt har lagt den så kallade brytpunkten. Detta får du kolla upp med din sektion.