Hon är ansvarig för jämställdhet och till viss del integration på Kommunals förbunds­kontor.

– Vi har absolut inte råd med att tappa bort de resurser och kunskaper som utrikes födda har. Kommunals arbetssätt måste förändras.
Hon säger att det pågår ett arbete på många plan inom förbundet för att skapa en medvetenhet om problemen och därmed kunna tackla dem.
Kommunal satsar på att intern­utbilda ombudsmän och förtroendevalda i hela landet. De ska utbildas till förändringsledare inom jämställdhet och etnisk mångfald.
– Det handlar om att synliggöra attityder och mönster för att kunna förändra dem.
Det finns även ett utbildningsmaterial som Kom­munal använder på kurser och i studiecirklar.

Hon föreslår också att utlandsfödda kvinnor använder sig av liknande metoder som kvinnor som vill uppnå jämställdhet: Att föreslå varandra, att aktivt stötta och bekräfta varandra.
Sektions- och avdelningsstyrelser kan också ge valberedningen i uppdrag att mer aktivt söka efter personer med utländsk bakgrund.