I förra veckan fick det privata vårdföretaget Curanda i Nacka besök av två av Kommunal Stockholms regionala skyddsombud.
– Det var uppenbart att det saknades kunskap i företaget om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska gå till, säger Carina Lenngren, ett av de två regionala skyddsombuden.
Skyddsombuden efterlyste rutiner för riskbedömningar.
– Ägaren hade gjort en lista på en del fysiska risker kring själva kontorsbyggnaden, som hala trappor och sådant. Men det väsentliga fattades, nämligen arbetsmiljön ute hos kunderna, säger Carina Lenngren.

De regionala skyddsombuden ställer sig också frågande till valet av skyddsombud. Det visade sig vara ägarens bror. Han uppgavs ha varit skyddsombud i flera år, men var inte inrapporterad till Arbetsmiljöverket.
– Det är de anställda genom facket som ska utse skyddsombud. Vi tvivlar på att det är så i det här fallet. Det är också klart olämpligt att välja en person iägarens familj.
De regionala skyddsombudens besök på Curanda kommer att resultera i ett brev till ägaren med krav på olika åtgärder.
Kommunalarbetaren har sökt Curanda för en kommentar, men inte fått kontakt med ägaren.

Blockad i fyra månader

Ägaren till Curanda Vård Assistans i Nacka vägrar teckna kollektivavtal och är sedan den 25 januari satt i blockad av Kommunal.
Tidigare anställda har i flera artiklar berättat om sina arbetsvillkor.