Vårdarbetare har ett fysiskt krävande jobb i skiftande arbets­miljöer, ofta utan stöd från med-arbetare eller chefer, säger Johan Holmsäter.
För att bedöma fysisk kompetens har Johan Holmsäter valt ett test som används av Pliktverket.
– Kraven är tuffare än de företagshälsovården ställer och de i hälsoprofiler.

Johan HolmsäterGod syreupptagningsförmåga gör att man orkar mer, eftersom ansträngningen blir mindre. Men i dag arbetar många på kanske 80-90 procent av sin maximala förmåga under hela sin arbetsdag, enligt Johan Holmsäter. De orkar inte med en aktiv fritid. I stället borde arbetsbelastningen motsvara 30-40 procent.
– Ska de klara jobbet måste de träna. Det bör vara arbetsgivarens skyldighet att se till att de tränar två till tre gånger i veckan på arbetstid. Det bör också vara arbetstagarens skyldighet att själva gå eller cykla en timme varje dag.

Visionen är att arbetsgivare ska ha en hälsoplan och utveckla medarbetarnas kondition och muskeluthållighet, anser Johan Holmsäter.
Låg självkänsla tror han är en förklaring till att många inte tränar.
– Människor som inte behandlas med respekt och blir mobbade får en dålig självbild. Stora personalgrupper gör att många inte får uppmärksamhet. Oerhört låg lön gör inte situationen bättre. Förändras villkoren stärks självkänslan, då blir det också lättare att börja träna.

Krav borde också ställas på dem som får ett jobb.
– Vård och omsorgsorganisationer borde bara anställa folk som tar ansvar för sin hälsa. Att röka kan inte anses som att ta ansvar för sin hälsa. Röker någon ska den få stöd att ändra sin livs­-stil under en projektanställning. Klarar man det är anställningen en självklarhet.

Att kraven skulle öka utslagningen på arbetsmarknaden tror inte Johan Holmsäter.
– Tvärtom, idag kommer många unga ut på arbetsmarknaden med kondition som 70-80 åringar. Ställer vi inte krav kommer de att bli utslagna före 30.

ID: Johan Holmsäter

Ålder: 60 i år. Yrke: Hälso- och livsstilsfilosof. Bor: Mariefred. Familj: Tre barn, 22, 20 och 15 år gamla. Bakgrund: Utbildad idrottslärare, har studerat beteendevetenskap och idrottsmedicin. Grundade Friskis & Svettis. Aktuell: Driver företaget Liv & Lust, som bedömer fysisk kompetens för företag och kommuner.

Så testas fysisk kompetens

Syreupptagningsförmågan bedöms utifrån ett test utarbetat av professor Bengt Saltin, en världs­auktoritet inom fysiologisk forskning.
Vilken syreupptagningsförmåga som krävs för olika typer av arbete har räknats ut av professor Irma Åstrand, tidigare Arbets­miljöverket. Tillsammans med experter från Arbetslivsinstitutet har Liv & Lust hittat ett samband mellan kondition och muskulär uthållighet.
Utifrån detta har Johan Holmsäter placerat in olika yrkesgrupper på en skala för fysisk arbetsförmåga från ett till fem. Skalan har tagits fram av Bengt Saltin.
Placeringen avgörs utifrån ett test med 50 sit ups, 50 hantellyft med 5 kilo för kvinnor, 50 knäböjningar och framliggande rygg­sträckning på brits i 2 minuter.
För att bedöma syreupptagnings­förmågan används ett
cykel­test där belastningen mot slutet ökas varje minut tills den testade inte orkar mer.
Provet är det samma som alla värnpliktiga genomgår.

Grafik Fysisk test

Grafik Fysisk test 2