Ett fåtal människor i Sverige äger och styr över de produktionsmedel som krävs för att producera det vi behöver. Deras drivkraft är att göra ekonomisk vinst. Vi andra får sälja det enda vi äger – vår arbetskraft.
Därför måste vi organisera oss – även om vi endast är en vara ska den säljas till ett skäligt pris. Vi verkar för social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet.
Fackets vision kan dock inte stanna vid att göra ”löneslaveriet” mer uthärdligt. Vi tror att vi måste sträva bortom den samhällsordning där vi tvingas arbeta för att andra ska berika sig. Vi tror att en vision om en skönare morgondag, där vi alla, gemensamt, styr vårt samhälle är av nöden.
    
I detta sammanhang har begreppet ”socialism” en viktig funktion att fylla, emedan verklig demokrati förutsätter ekonomisk demokrati. Först där alla äger makt över de materiella förhållanden som avgör hur samhället utvecklas – dvs i ett samhälle som vilar på demokratisk socialistisk grundval – kan vi tala om ett sant folkstyre. Något avgörande går förlorat om man nöjer sig med att sträva efter ett antal reformer av det kapitalistiska samhället. Arbetare har alltid drömt om något mer än en trevligare kapitalism. Denna dröm sammanfattas i begreppet socialism. Vi kan inte ge upp den utan att förlora något av vår själ.
    
Begreppet socialism är ett värn emot högerns försök att kamouflera den motsättning samhället vilar på, den mellan dem som äger och dem som inte äger, mellan dem som säljer sitt arbete och dem som köper det. Facket måste erbjuda intellektuellt motstånd – det är först om människor tvingas reflektera över vad vi egentligen menar som de kan förstå att vi strävar efter något helt annorlunda än det etablerade. Att ordet socialism för vissa ter sig svårsmält är därför snarare en styrka än en svaghet. Vi menar att förbundet behöver socialism för att kämpa vidare och axla arbetarrörelsens historiska strävan.

David Eklind,
medlem i Kommunal, Stockholms län

Jens Jarkiewicz,
medlem i Kommunal, Stockholms län