Poesihörnan startades för mer än sju år sedan, samtidigt som Kommunalarbetaren öpp­nade på webben. Tanken var att skapa ett rum för poesi utan smakdomare eller jury – där läsarna fritt skulle få möjlighet att skriva ner sina tankar och ord. En av dem som ofta skriver in sina dikter är Björn Björkegren i Göteborg.
– Jag tycker det är viktigt med breddkultur, precis som det är viktigt med ”elitkultur”. Båda företeelserna bör kunna samsas ungefär som när det gäller breddidrott och elitidrott. Det ena är beroende av det andra och vice versa. Rent generellt är det det kreativa på alla nivåer som intresserar mig.
Är det viktigt att bli läst av andra?
– Ja. Jag är inte företrädare för ”konst för konstens skull” även om det kanske också har sin plats i det kreativa flödet. Det gynnar konstnärens utveckling att bli sedd och skärskådad och bekräftad.
Nedan en dikt av Björn Björkegren:

Vad är poesi?
Luften vi andas

eller 

gorgoner som äter våra hjärtan

eller
bara fräcka radbrytningar

eller

alltihoppåsammagång?