För två månader sedan fick jag min bror att gå och ansöka om föräldraledighet. Det som avgjorde var att sonen, som är mycket bunden till sin mamma, gråter så fort mamman försvinner ur siktet. Jag talade om för min bror att det måste vara ett misslyckande för honom att han betraktas som en främling av sitt barn.

Av Riksförsäkringsverkets undersökning ”Båda blir bäst” framgår att 80 procent av de tillfrågade föräldrarna tror att familjens ekonomi var den viktigaste orsaken till att kvinnor tar ut en mycket större andel av föräldraledigheten. Men jag tror inte att det ekonomiska argumentet väger tyngst. Jag tror i stället att det är könsrollerna som är avgörande för vem som ska vara hemma med barnet. Exemplet med min bror visar vilken roll omgivningen har för fäders beslut att ta ut föräldraledighet.
Den 1 juli 2006 höjdes taket i föräldraförsäkringen. Partier både till höger och vänster trodde att höjningen skulle få fler pappor att stanna hemma med barnen. Men nu har Försäkringskassan på begäran av tidningen Riksdag och Departement granskat hur föräldraledigheten fördelades efter höjningen av taket. Granskningen visar att reformen inte har haft någon större betydelse för jämställdheten.  Detta bekräftar mina egna erfarenheter att ekonomiska skäl inte är avgörande för vem som stannar hemma med barnet.

Föräldraförsäkringsutredningens sekreterare och chefen för tankesmedjan Agora Anna Thoursie, brukar tala om att kvinnor är utsatta för något som kallas statistisk diskriminering. Denna form av diskriminering visar sig i att arbetsgivare tvekar att anställa kvinnor eller ger dem lägre lön, eftersom de räknar med att kvinnor kommer att vara mer borta från jobbet än män. Vare sig kvinnor skaffar barn eller inte är de alltså utsatta för denna diskriminering.

Den borgerliga regeringen bryr sig inte om jämställdheten men jag hoppas att socialdemokraterna under Mona Sahlins ledning ska fatta beslut om att individualisera föräldraförsäkringen.

JA
till restaurang Maestro på söder för deras utmärkta mat.

NEJ
till Sarkozy och hans politik.