–Den möjligheten finns och jag ser absolut inga hinder, säger han.

Från och med den 1 juli ges skatterabatt för den som köper hushållsnära tjänster. Tjänster som tvätt, städning, matlagning och gräsklippning är några saker som ska kunna ge skattelättnader.
Allt detta är sådant som personliga assistenter redan gör inom ramen för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kenneth Johansson leder den utredning som nu ser över LSS och personlig assistans. Han är inte främmande för att assistansföretag också ska kunna erbjuda hushållsnära tjänster.
–Jag ser effektiviseringsmöjligheter och ett sätt att hitta lösningar för den enskilde som är ganska praktiskt. Att man inte behöver ha så många personer i sitt hem, att man kan jobba mer flexibelt.
Finns det ingen fara i att blanda två system på det här sättet?
–Jo, det är nästa steg. Det måste vara tydlighet om vad som är beviljad assistans och vad som är ett tjänsteköp.

Oscar Ernerot, ordförande i Kommunals branschråd Funktionshinder, ser stora risker med att blanda systemen.
–Förbundet har inte tagit ställning i frågan, men personligen tycker jag att den gråzon som redan finns i yrket blir ännu större. Uppdraget blir ännu otydligare, säger han.
LSS-kommittén känner inte till något företag som erbjuder både assistans och hushållsnära tjänster. Däremot finns företag som har både assistans och hemtjänst.

Ett sådant är Olivia personlig assistans AB. Vd Karsten Inde är tveksam till att även syssla med hushållstjänster.
–Det är inget vi diskuterat. Jag tror inte att det är så intressant. Många av våra kunder har inte den starka ekonomin som gör att det blir över pengar till hushållsnära tjänster, säger han.
Oavsett om det gäller hushållstjänster eller inte flaggar LSS-kommitténs Kenneth Johansson för att framtidens assistenter kan få fler arbetsuppgifter. Som exempel nämner han mer städning.
–Man kan diskutera ytterligare uppgifter utan att tumma på att man gör det som brukaren vill, säger han.
Hur då?
–Man kanske kan göra insatser som man inte får göra i dag. Jag vet assistenter som till och med tycker att det är lite trist att bara sitta och rulla tummarna.
Men är inte själva andemeningen med LSS just att man ska vara tillgänglig och finnas till hands om brukaren behöver det?
– Jo, men jag tycker ändå man kan diskutera det.
LSS-kommittén är klar med sin utredning nästa vår.