Visartisten Sanna Carlstedt får enligt motiveringen priset för ”ett tonsatt engagemang som bär äkthetens prägel. Hon har på kort tid skapat sig en egen plattform med hjälp av stor musikalisk lyhördhet och en egensinnig och fräck berättarlust.”
Lyssna till Sanna: www.sannacarlstedt.se

Folkets Hus och parker prisas för sin satsning på digital kulturdistribution i demokratins tjänst. Nu ska man t.ex. kunna se och lyssna till konserter på Metropolitan i New York på 57 olika platser i Sverige. Digitala Hus utvecklar bion från biografsalong till upplevelsehus med hjälp av modern teknik. Förutom alla fördelar runt vanlig filmvisning skapar den nya tekniken unika kommunikationsmöjligheter.
Läs mer på www.fhp.nu.

Konstnären Magnus Wallin som också använder digital teknik
I datoranimerade filmer får priset ”för hans kompromisslösa konst till försvar för människans okränkbarhet”.

Dansösen och koreografen Virpi Pahkinen får priset  ”För hennes danskonst som vidgar världar och öppnar våra sinnen”.
Läs mer på www.pahkinen.com.

Kulturpriserna är på 40 000 kronor vardera.

Eva-Karin Persson, kulturansvarig i Kommunal sektion i  Karlskoga  får eldsjälspriset 2007 på 25 000 kronor ”för ett brobyggande kulturarbete som sätter ljuset på viktiga fackliga frågor. Hon ser kulturen som ett sätt att engagera medlemmar och värva nya”.

Katarina Henriksson, elevassistent på Öxnehagaskolan i Jönköpings kommun får Kommunals demokrati- och solidaritetsstipendium 2007, 25 000 kronor för sitt engagemang i ”Nattvandring för våra barns skull”.

Stipendierna delas ut den 30 maj på Kommunals 26:e ordinarie kongress i Folkets Hus i Stockholm.